DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Pondelok - Piatok 07:30-15:30

Certifikáty

V našom obore sú kladené vysoké nároky na bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a vzťahy medzi objednávateľmi a dodávateľmi. Dbáme na dodržiavanie všetkých predpisov a zásad, ktoré nám ukladá legislatíva Slovenskej republiky.

Certifikát STN EN ISO 9001:2009 – Systém manažérstva kvality

Certifikát STN EN ISO 9001:2009

Certifikát STN EN ISO 9001:2009 je predpis vydaný Slovenskou republikou pod označením “Systém manažérstva kvality”. Zaoberá sa vzťahmi medzi odberateľmi a dodávateľmi. Základnými požiadavkami, ktorými sa táto norma zaoberá sú plnenie legislatívnych a zákazníckych požiadaviek, procesné riadenie, definovanie systému kvality, zodpovednosť manažmentu, riadenie zdrojov, interný audit a iné.

Certifikát STN EN ISO 14001:2005 – Systém enviromentálneho manažérstva

Certifikát STN EN ISO 14001:2005

Certifikát STN EN ISO 14001:2005 je norma, vydaná pod názvom “Systém environmentálneho manažérstva”. Určuje zásady ekologického systému riadenia. Tento predpis kontroluje dosah aktivít spoločnosti na životné prostredie.

Certifikát STN OHSAS 18001:2009 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Certifikát STN OHSAS 18001:2009

Certifikát STN OHSAS 18001:2009 je predpis publikovaný pod názvom “Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci”. Táto certifikácia overuje bezpečnosť zamestnancov pri vykonávaní pracovnej činnosti. Firmám ukladá povinnosť zabezpečiť najlepšie pracovné podmienky a bezpečnostné prvky potrebné k výkonu práce.

Zistite viac

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.