DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Pondelok - Piatok 07:30-15:30
buracie prace cennik

Služby

Recyklácia

Vykonávame recykláciu stavebnej suti priamo na mieste jej vzniku mobilným drvičom HARTL POWERCRUSHER PC10/55J na makadam frakcie 0-90 mm.

Recyklácia suti

Búracie práce

Zaoberáme sa demoláciami väčšieho rozsahu. Zrealizovali sme asanácie výrobných hál, budov, komínov, chladiacich veží a iných nevyužívaných objektov.

Zemné práce

Zemné práce

Realizujeme rôzne druhy zemných prác. Hrubé terénne úpravy, výkop stavebných jám, rýh, rybníkov, výkopy pre inžinierske siete a rekultivácie skládok odpadu.

Spracovanie stavebného odpadu
1

DEMOLÁCIA

Zrealizujeme demoláciu objektov rôznych veľkostí a rôzneho materiálového zloženia.

2

ZEMNÉ PRÁCE

Po ukončení demolačných prác pozemok zarovnáme alebo pripravíme na ďalšiu výstavbu.

3

RECYKLÁCIA

Všetok materiál, ktorý vznikne pri demolačných prácach, musí byť spracovaný. Až 90% z neho zrecyklujeme.

4

ODVOZ

Iba 10% stavebnej sute nie je možné recyklovať. Nevyužitý odpadový materiál odvezieme na oficiálnu skládku.

búranie bytovky

Prídavné zariadenia na demoláciu

5 Hydraulické drviace čeľuste

6 Hydraulické búracie kladivá

1 Hydraulický multiprocesor

Demolačné práce

Už viac ako 29 rokov realizujeme asanáciu starých nevyužívaných objektov. Na miestach demolácie vznikli nové objekty so širokou škálou využitia.

Demolácia

Od roku 1991 sme uskutočnili desiatky demolácií výrobných hál, komínov a iných objektov.

Nová výstavba

Odstránené stavby nahradili nové polyfunkčné objekty, športové štadióny, alebo iné využívané stavby.

Stroje na zemné práce

Stroje na zemné práce

4 Pásové rýpadlá

1 Kolesové rýpadlo

3 Kolesové nakladače

2 Šmykom riadený nakladač a rýpadlo-nakladač

Zemné práce

Po demolácii stavby odstránime jej základy, nachádzajúce sa v zemi. Následne na to zarovnáme, alebo vyhĺbime pozemok do potrebnej hĺbky podľa potreby projektu alebo požiadaviek klienta.

Skúsenosti

Od vzniku firmy v roku 1991 sme uskutočnili desiatky zemných prác. Medzi nimi napríklad upravenie povrchu a okolia skládky odpadov Veľká Paka.

Zarovnanie a výkopy

Sme schopní realizovať hrubé terénne úpravy a výkopy do značných hĺbok.

Zhodnocovanie stavebnej suti

2006

 

Zhodnocovanie stavebnej suti

Rok 2006 bol pre naše podnikanie prelomovým. Obdržali sme súhlas na zhodnocovanie odpadu mobilným zariadením. Získali sme aj náš prvý certifikát vydaný TUV SUD Slovakia s.r.o. pod označením “Systém manažérstva kvality”, ktorý sa zaoberá aj recykláciou stavebnej suti.

2014

 

Projekt EKOprofit Bratislava

V tomto roku sme sa zúčastnili na projekte EKOprofit Bratislava. Jeho cieľom bolo predchádzanie vzniku odpadov a emisií. Projekt bol venovaný prevencii a redukcii škodlivých aspektov a ich vplyvov na životné prostredie.

2015

 

400 000 ton spracovanej suti

V roku 2015 sme dosiahli hranicu 400 000 ton spracovanej stavebnej suti. Takmer všetok spracovaný materiál bol zhodnotený a určený na ďalšie využitie.

Viac o recyklácii

Objednajte si naše služby

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.