DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Pondelok - Piatok 07:30-15:30
Stavebný odpad

Stavebný odpad

Potrebujete recyklovať väčšie množstvo stavebného odpadu?

čeluste na stavebný odpad

Stavebný odpad

V dôsledku vykonávania stavebných, búracích či demolačných prác vzniká veľké množstvo stavebného odpadu kam radíme betón, dlaždice, tehly, kovy, izolačné a stavebné materiály či zeminu vrátane kameniva a materiálu z bagrovísk. Likvidácia stavebného odpadu a možnosti jeho ďalšieho využitia sa v rámci enviromentálnej politiky stávajú našou prioritnou témou. Snahou našej firmy je už v procese búracích prác robiť separáciu stavebného odpadu na recyklovateľný a nerecyklovateľný odpad. Demolačným a búracím prácam sa venujeme už od roku 1991 a recykláciu stavebného odpadu realizujeme mobilnou drvičkou odpadu. Za recyklovateľný materiál považujeme všetko, čo sa zo vzniknutého stavebného odpadu dá opätovne využiť. Všetok stavebný odpad musí byť naďalej spracovaný alebo odvezený na príslušné skládky s iným účelným spracovaním. Naša firma sa snaží dbať na životné prostredie a každoročne zrecykluje až 90 % stavebného odpadu. Zhodnocovaním stavebných odpadov dochádza aj k šetreniu neobnoviteľných prírodných zdrojov a z recyklátov sa stávajú suroviny, ktoré svojou nižšou cennou konkurujú na trhu prírodných materiálom.

Druhy stavebného odpadu

Stavebný odpad ako betón, tehly či dlaždice vzniká pri búraní a výstavbe ciest, realizácii výkopov a rekonštrukciách komunikácii. Tehly možno drvením opätovne využiť do cementových mált alebo pri úpravách povrchov vozoviek. Podobné využitie nachádzajú aj odpady vzniknuté pri demolácii ciest ako betón alebo asfalt.

Recyklovateľný stavebný odpad

Za recyklovateľný stavebný odpad považujeme všetko, čo nachádza svoje opätovné využitie. Recyklovaný stavebný odpad vzniká vhodnou kombináciou drvenia a triedenia. Výrobok, ktorý vznikne spracovaním recyklovaného odpadu nazývame recyklát. Počas našich deštrukcii a demolácii priebežne separujeme odpad na ten, ktorý je možné pomocou mobilného drviča spracovať na recykláciu a odpad, ktorý nie je možné ďalej recyklovať. Niektoré druhy recyklátov sú plnohodnotnou a cenovo dostupnou náhradou prírodných materiálov a majú široké využitie. Často sa používajú opätovne pri budovaní stavebných plôch, ako násypové materiály, pri úprave lesných ciest a vozoviek.
Odvoz stavebnej suti

Nerecyklovateľný stavebný odpad

Pri našich demolačných a búracích prácach myslíme na ekológiu a recyklujeme až 90% stavebného odpadu. Isté percento odpadu sa však nedá následne spracovať a opäť využiť a stáva sa nerecyklovateľným odpadom, ktorý zo stavenísk odvážame. Za účelom zamedzenia alebo zníženia jeho negatívneho vplyvu na životné prostredie dochádza k zneškodňovaniu odpadov rôznymi spôsobmi ako skládkovanie či tepelné úpravy. Zneškodňovanie stavebného odpadu nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia a nemá vplyv na ohrozovanie zdravia človeka. Pokiaľ je odpad určený na odvoz na skládku, odvážame ho na riadené skládky, ktoré zahrňujú podmienky rekultivácie, teda začlenenie skládky do životného prostredia tak, aby nepôsobila rušivo.

Odvoz stavebného odpadu

Naša firma poskytuje v rámci búracích a demolačných prác komplexné služby, čo zahŕňa aj odvoz stavebného odpadu. Ten sa v procese prác separuje na recyklovateľný a nerecyklovateľný a všetky jeho zložky sú z miesta stavenísk odvážané.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.