DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Pondelok - Piatok 07:30-15:30

Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia

1

Recyklácia betónu

Mobilný drvič dokáže spracovať betón, železobetón, asfalt, tehly a pod..

2

Zhodnotenie železa

Železný odpad oddelíme od ostatných častí sute a odvezieme na ďalšie využitie.

3

Opätovné využitie dreva

Vyseparovanú odpadovú drevnú hmotu expedujeme na ďalšie využitie do drevospracujúcej firmy.

Recyklácia suti

Zrecyklujeme 90% suti

Všetok odpadový materiál, ktorý vznikne pri búracích prácach musí byť ďalej spracovaný a odstránený. Naša firma každý rok zrecykluje až 90% stavebnej suti. Dokážeme zrecyklovať betón, železobetón, tehlu, asfalt, horninu a pod..

Environmentálny aspekt

V roku 2014 sme sa zúčastnili projektu EKOprofit Bratislava, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie firiem o dopade podnikania na životné prostredie a prostredníctvom recyklácie znižovať prevádzkové náklady.

Zrecyklovali sme:

90% stavebnej suti vzniknutej pri demoláciách je zhodnotených.

0

ton spracovanej odpadovej sute od založenia firmy

0

ton zhodnotenej odpadovej sute od založenia firmy

0

ton spracovanej odpadovej sute ročne

0

ton zhodnotenej odpadovej sute ročne

ČEĽUSŤOVÝ DRVIČ

Spracovanie železobetónu

Drvič je vybavený elektromagnetickým separátorom, ktorý dokáže vytriediť železo zo suti.

Pásová váha

Drvič je vybavený pásovou váhou, ktorá zaznamenáva hmotnosť spracovaného materiálu.

Pásový podvozok

Vďaka pásovému podvozku je stroj schopný pohybu po stavbe.

Autonómia

Toto zariadenie má vlastný zdroj energie a nie je viazané na vonkajšie napojenie.

70-150 ton / hodinu

Čeľusťový drvič dosahuje výkon 70 až 150 ton spracovanej odpadovej suti za hodinu.

Skrápacie zariadenie

Mobilný drviaci mechanizmus je vybavený skrápacím zariadením, ktoré znižuje prašnosť.

Chcete sa dozvedieť viac?

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.