DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Pondelok - Piatok 07:30-15:30

ZEMNÉ PRÁCE

Od demolácii, cez úpravu povrchu až k recyklácii


Kontakt

Zemné práce

Venujeme sa zemným prácam, výkopom a ďalším činnostiam na úpravu terénu. Zemné práce sú základom každej dobrej stavby. Vďaka škále našich stavebných strojov a tímu profesionálov sme schopní pracovať efektívne, či už na malých staveniskách alebo veľkých projektoch. Realizujeme hrubé terénne úpravy, ako aj výkopy do značných hĺbok a tak zarovnáme, prípadne vyhĺbime váš pozemok do potrebnej hĺbky podľa projektu či požiadavky klienta.

Zemné práce sa realizujú v troch fázach prác a to v prípravnej, hlavnej a dokončovacej fáze. Medzi prípravné patrí zakladenie staveniska a jeho prieskum. Pred výstavbou budovy treba podrobne poznať údaje o zložení základovej pôdy. Po demolácii a úprave terénu až 90% vzniknutého odpadového materiálu recyklujeme a odpad, ktorý nie je možné zrecyklovať následne odvezieme na oficiálnu skládku.

DESTROY

Dlhoročné skúsenosti

Od roku 1991 sme uskutočnili desiatky zemných prác a úprav povrchu. Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou dobre a zodpovedne odvedenej práce. Na zemné práce máme nielen kvalifikovaných pracovníkov, ale aj stavebných technikov a potrebnú strojovú techniku.

Vlastný strojový park

Pri realizácii zemných prác, úprav povrchov, výkopov stavebných jám, rybníkov, či výkopov pre inžinierske siete pracujeme s vlastnými strojmi ako sú: 4 pásové rýpadlá, 1 kolesové rýpadlo,3 kolesové nakladače, 2 šmykom riadený nakladač a rýpadlo-nakladač.

Máte záujem o zemné práce?

Vybrané referencie

Búracie práce štadiónu Antona Malatinského v Trnave

Boli sme pri zrode jedného z najkrajších štadiónov na Slovensku - City Arény v Trnave.

Deštrukcia bývalej výrobne GVH v areáli ISTROCHEM

V roku 2012 sme uskutočnili búracie práce objektov v areáli Istrochem v Bratislave. Tieto objekty slúžili ako haly pre výrobu GVH.

Deštrukcia chladiacej veže, Elektrárne Nováky

Zrealizovali sme likvidáciu chladiacej veže č. 3, nachádzajúcu sa v Elektrárni Nováky.

Rekultivácia skládky odpadov - Čukárska Paka

Uzatvorili sme skládku odpadov, ktorá sa nachádzala v miestnej časti Čukárska Paka, obec Veľká Paka.

A čo s náročným terénom?

Výkopy a zemné práce realizujeme aj v strmých svahoch a na miestach nedostupných pre bežnú techniku. Pomocou našich strojov upravujeme akýkoľvek terén, pozemky zbavujeme porastov, bahna či nánosov.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.