DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Pondelok - Piatok 07:30-15:30

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov, Čukárska Paka

Detaily projektu

Klient: Obec Veľká Paka
Lokalita: Veľká Paka
Objem zemných prác: cca 25.000 m³
Rok ukončenia: 2006
Kategória: Skládky odpadov

Prehľad projektu

V roku 2006 sme uskutočnili uzatvorenie skládky odpadov Veľká Paka. Objem zemných prác, vykonaných na tomto projekte, dosahoval 25.000 m³. Pri uzatváraní bolo upravené samotné teleso skládky a zriadené tesniace a filtračné vrstvy. Taktiež boli vybudované odplynovacie a vsakovacie šachty. Nakoniec bolo celé teleso skládky prekryté vrstvou ornice a zrealizované zatrávnenie celej skládky.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.