DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Pondelok - Piatok 07:30-15:30

Deštrukcia bývalej výrobne GVL v areáli ISTROCHEM

Detaily projektu

Klient: Istrochem Reality a.s.
Lokalita: Bratislava
Objem prác: 39 000 ton
Rok ukončenia: 2012
Kategória: Výrobné haly

Prehľad projektu

V roku 2012 sme uskutočnili deštrukciu objektov v areáli Istrochem Bratislava. Tieto objekty slúžili ako haly pre výrobu GVH (granulované viaczložkové hnojivo). Pri demolačných prácach vzniklo 39.000 ton stavebnej suti. Z tohto množstva bolo 35.000 ton zrecyklovaných a určených na ďalšie využitie. Zvyšných 4.000 t nerecyklovateľnej stavebnej suti bolo zlikvidovaných v súlade s platnou legislatívou.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.